Advertisement
ކުއްލި ޚަބަރު
ރައީސް ޔާމީންގެ ޖަލު ހުކުމް ދަމަހައްޓަން ހައި ކޯޓުން ތާއީދު ކޮށްފި
ޓެގް ޕޭޖް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ(އެޗްޕީއޭ)