ކޮވިޑް19: ކޮއްދިއްޕަރު މޯލްޑިވްސް އޮތީ މޮނިޓަރިން ހާލަތުގައި

ކޮވިޑް19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރީ ހާލަތުގައި
ކޮވިޑް19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރީ ހާލަތުގައި
ބުރާސްފަތި , 26 މާރޗް 2020 | 19:56

ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަމަލު ކުރަމުންގެންދާ އުސޫލުގެ ދަށުން ކޮވިޑް19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ހުރެގެން ގްރޭންޑްޕާރކް ކޮއްދިއްޕަރު މޯލްޑިވްސްއިން ބިދޭސީއެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ލިބެންދެން ގްރޭންޑްޕާރކް ކޮއްދިއްޕަރު މޯލްޑިވްސް އޮތޯ މޮނިޓަރިން ހާލަތުގައި ކަމަށެވެ.