ކޮވިޑު ޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ މީހެއް

ކަންކަން ނުވުމުން ދިފާއަށް ކޮވިޑް!

ކޮރޯނާ ވައިރަސް (ކޮވިޑް_19) އަކީ 2019 ވަނަ އަހަރު ޗައިނާއިން ފެނުނު ބައްޔެއްކަމަށް ރިކޯޑްކުރެވިފައިވާ ބައްޔަކެވެ. މިއަދު މުޅި ދުނިޔެއަށް ބަލި ފެތުރި ދިވެހިރާއްޖެއަށްވެސް ވަނީ މިރޯގާގެ އަސަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮށްފައެވެ. ހާލަތު މިއަދުވެސް އޮތީ ހަމަ އެގޮތުގައެވެ.

ސިހުރު ހާހޫރަ ހެދުމަކީ ބޮޑު ފާފައެއް

ސިހުރުގެ ވާހަކަ!

ސިހުރަކީ ހަގީގަތެއް ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ އެއީ އިހު ޒަމާނުގައި ކިޔައި އުޅު ފުލޯކު ވާހަކަތަކުން ސޮފްހާއެއް ހެއްޔެވެ؟ ގިނަ މީހުންނަށް ސިހުރުގެ ވާހަކަ އަޑުއިވޭނީ ވާހަކަ ފޮތްތަކުންނާއި ފިލްމުތަކުންނެވެ.

ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުންގެ ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާތައް ރާއްޖޭގައި ދަނީ ވަރުގަދަ ކުރަމުން

ހަރުކަށި ފިކުރު: ހަމަލާތައް ވަރުގަދަވެ، ބިރުވެރިކަން ބޮޑުވަނީ

ރާއްޖޭގައި އިންސާފަށްޓަކައި ކުރެވޭ ދަތުރުގެ މިސާލަކީ މިސްރާބު ގެއްލިފައިވާ އޮޑިއެއް ކުރަމުންދާ ދަތުރެއްގެ މިސާލެވެ. ދުވެލި އެހާމެ ލަހެވެ. މަންޒިލަކީ ކޮބައިކަމެއް އަދި އެ މަންޒިލަށް ވާސިލުވެވޭނެ ދުވަހެއްވެސް…