އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމަށް 3 އަހަރު. ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރިކަން ލިބުނުތަ؟

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދެއްވާނެ ކަމުގެ އުއްމީދާ އެކުއެވެ. މިއަދު އެއިގެ ފަހުން ތިން އަހަރު ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރު ބަދަލެއް ބޭނުވެގެން ޖަޒީރާ ރާއްޖެއަކަށް ދާ ހިތުން އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓަށް ވޯޓު ދިން ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތައް ހާސިލްވީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ މިއީ ކޮށްލާ ހިތްވާ ސުވާލެކެވެ. ކޮންމެ ވެރިކަމެއްވެސް ފެށެނީ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ…

ޓީޗަރުން: އެންމެ އުފާވާނީ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމުން، މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ބޭނުންވޭ!

މިއަދު ފާހަގަ ކުރަމުން މިދަނީ އުފާވެރި ޓީޗަރުންގެ ދުވަހެވެ. ޓީޗަރުންގެ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު ޓީޗަރުން ތިބީ ހަމަ ހަގީގަތުގައިވެސް އުފަލުންތޯ މިއީ ހިތަށް އަރާ ސުވާލެކެވެ. މި ސުވާލުގެ…

ޓީޗަރުން: އަގުވަޒަން ކުރަންވީ އަގުބޮޑު ހަދިޔާ ދީގެނެއް ނޫން!

މިއަދަކީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަހެވެ. ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަސް އަހަރުމެން ފާހަގަކުރަނީ ޓީޗަރުން ކޮށްދޭ ބުރަ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް އެޓީޗަރުންނަށް…

ބޭނުންވީމާ ބޭނުންގޮތެއް ގައުމީ ދިދައަށްވެސް ހަދަންވީތަ؟

ބޭނުންވީމާ ބޭނުންގޮތެއް ގައުމީ ދިދައަށްވެސް ހަދަންވީ ހެއްޔެވެ. މިދައްކަން އުޅެނީ އިއްޔެ ފެށުނު ސާފްޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ގައުމީ ޓީމު ލުމަށްޓަކައި ހަދާފައިވާ ޖާރޒީގެ ވާހަކައެވެ. ގިނަ ބަޔަކު…

ޕީޖީ ހުސައިން ޝަމީމް

ދައުލަތުގެ ލޮޖިކް: ޔާމީން ޖަލަށް ލާން ހުރިހާ ވަގުންގެ އެހީ ބޭނުން

ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައިވެސް މިހާތަނަށް ހިންގި އެންމެ ބޮޑު ހިޔާނާތް ހިންގާފައިވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރާއި 2015 ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދު އެވެ. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނި، އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް…