އެސްޓީއޯއިން ސިމެންތީގެ ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސޮލިއުޝަނުން ސިމެންތީގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށަައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ސާމާނު އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުން އަންނަ އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސޮލިއުޝަނުން ބުނީ އެ ޕްރޮމޯޝަންގައި 'ޕަޔަނިއާ' ބްރޭންޑްގެ 50 ކިލޯގެ ސިމެންތި ބަސްތާ އެއް 90 ރުފިޔާ އަށް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. މިއީ އާންމު އަގުންނަމަ 108 ރުފިޔާ އަށް ވިއްކާ ސިމެންތި ބަސްތާއެކެވެ. އިއްޔެ ފެށި މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ މެއި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.…

ޑޮލަރު ލިމިޓް އަދި އިތުރުކުރެވޭކަށް ނެތް: ފިނޭންސް

ބޭރުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ޑޮލަރު ލިމިޓް އަދި އިތުރުކުރެވޭ ގޮތެއް ނެތްކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. ފިނޭންސް އިން ބުނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނށް…

ބީއެމްއެލްގެ ކިޔަވާ ލޯނުގެ ފައިނޭންސިން ރޭޓު 2.5 ޕަސަންޓަށް ދަށްކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ދޫކުރާ ކިޔަވާ ލޯނާއި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެޑިޔުކޭޝަން ފައިނޭންސިންގެ ރޭޓް އަނެއްކާވެސް ދަށްކޮށްފި އެވެ. ބީއެމްއެލްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން މިމަހުގެ 24…