ކްލަބް ޕްރިމިއަރ މެމްބަރުންނަށް އުރީދޫ އިން ހާއްސަ އޮފަރތަކެއް ދޭން ފަށައިފި

ކްލަބް ޕްރިމިއަރ މެމްބަރުންނަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ހާއްސަ އޮފަރތަކެއް ދޭން ފަށައިފިއެވެ. އަހަރު ނިމުމާ ދިމާކޮށް ދޭން ނިންމާފައިވާ މި ހާއްސަ އޮފަރތަކުގައި އުރީދޫ ފޯނު ބިލު، ކޮފީ ބިލު އަދި ކެއުމުގެ ބިލު މީގެ އިތުރުން ފިހާރަތަކުން ތަކެތި ގަތުމަށް ފަހު އެމް ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ބިލު ދައްކާނަމަ އެ ކަސްޓަމަރަކަށް ފަސް ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ފައިސާ އަނބުރާ ލިބޭނެއެވެ. ނަމަވެސް މި އޮފާތައް ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ކުރިންވެސް ކްލަބް ޕްރިމިއާގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބޭ…

1.2 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް 1.2 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް ގެ ތަފާސް ހިސާބު ތައް ދައްކާގޮތުން ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް…

ނޮވެމްބަރު މަހު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރި މުދަލުގެ އަގު 94 އިންސައްތަ އިތުރުވެއްޖެ

ފާއިތުވި ނިވެމްބަރު މަހު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރި މުދަލުގެ އަގު 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހާ އަޅާ ބަލާއިރު 94 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން…