ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން

ހުރިހާ ޕައިލެޓް ދަރިވަރުންނަށް ލޯނެއް، އެކައުންޓެންޓުން ތަމްރީނު ކުރަން 150 ސްކޮލަޝިޕް

ޕައިލެޓުންގެ ގޮތުގައި ތަމްރީނުވުމަށް ޓްރިޕަލް އޭގައި އުނގެނެމުން ދިޔަ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ފަށާ ކޯހަށް ބޭނުންވާ ފީ ލޯނެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދޭން ނިންމައިފި އެވެ. އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނާއި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީގެ އިތުރުން ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ ފްލައިންގ އެކެޑަމީއާއި ގުޅިގެން ދާދި ފަހުން ވަނީ މޯލްޑިވްސް އޭވިއޭޝަން އެކެޑަމީ، އެމްއޭއޭގެ ނަމުގައި އެކެޑަމީއެއް ހުޅުވައިފަ އެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގައި މީގެ ކުރިން ހިންގި ޓްރިޕަލް އޭ ގައި ގިނަ ދަރިވަރުންތަކެއް ތަމްރީނުވަމުން ދަނިކޮށް…

ރިޕޯޓް

މަރިޔާދު

ކޮލަމް

ދުނިޔެ

ވިޔަފާރި