ކެޓްގެ ކައިވެންޏާ ގުޅިގެން އެންމެ އަގު ބޮޑު ހަދިޔާ ދިނީ ކުރީގެ ލޯބިވެރިން

ބޮލީވުޑުގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކައިފް އާއި ވިކީ ކޯޝުއަލްގެ ކައިވެނީގެ އުފަލުގައި އެންމެ އަގު ބޮޑު ހަދިޔާ ދީފައިވަނީ ކުރީގެ ލޯބިވެރިން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ. މި ދެތަރިން ކައިވެނިކޮށްފައިވަނީ މިމަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން މިއީ މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ބޭއްވުނު އެންމެ އަގު ބޮޑު ކައިވެންޏެވެ. ކެޓްގެ ކައިވެނީގެ އުފަލާ ގުޅިގެން ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުން ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ އަދި ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ތަރި ސަލްމާން ހާން ވަނީ 3.5…

ކުދި ތަށީގައި ކާން އާދަކުރުމުން ހަށިގަނޑު ހިއްކާލަން ފަސޭހަވާނެ

ކުދި ތަށީގައި ކެއުމަކީ ހިކެން ފަސޭހަވާނެ ކަމެއް: ދިރާސާ

ފަލަވުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. މައްސަލައަކަށް ވަނީ ފަލަވުމުގެ ސަބަބުން އެކި ކަހަލަ ސިއްހީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާން ފެށުމުންނެވެ. ކިތަންމެ ފަލަ މީހާވެސް ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރެދާނެ އެވެ. އަދި…

އެންމެ މޮޅުކަމަށް ފާހަަގަކުރެވުނު ހިންދީ ބައެއް އެންތޮލޮޖީ

އޯޓީޓީން ފާހަގަކޮށްލެވުނު އެންމެ މޮޅެތި ހިންދީ އެންތޮލޮޖީ

ވޭތުވެދިޔަ މަދު އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި އޯޓީޓީ ޕްލެޓްފޯމުތަކުގައި އެންމެ ބަލާ ހިތްވާ އުފެއްދުންތަކުގެ ލިސްޓުގެ ކުރީގައި އެންތޮލޮޖީ ހިމެނޭނެ އެވެ. އެންތޮލޮޖީ އަކީ މިހާރު އެއްވެސް މީހަކަށް އޮޅިފައި…