ނޯރާ ފަތޭހީ

މިފަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕްގެ ލަވައިގައި ނޯރާ ފަތޭހީ!

ނޯރާ ފަތޭހީ އަކީ ބޮލީވުޑްގައި އެކްޓްރެސްއަކަށް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ލޯބިކުރާ އެކެކެވެ. އޭނާގެ ނެށުމުގެ ހުނަރު ކަމުގައި ވިޔަސް އަދި އެކްޓިން ދާއިރާ ކަމުގައިވިއަސް ނޯރާގެ ފަރި ހަރަކާތްތަކުން ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި އޭނާއަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. ބެލީ ޑާންސަށް މަޝްހޫރު ނޯރާ އަށް ވަނީ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިން ކަމަށްވާ ޖެނިފާ ލޮޕޭޒާއި ޝަކީރާއާއި އެއް ހަމައެއްގައި ފައިތިލަ ސާބިތު ކުރަން ފުރުސަތު ލިބިފައެވެ. މިފަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ގައި ޕާފޯމް…

މުޣުނީ ވަކިކޮށް ޝަރީފު ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީ ކަމަށް އައްޔަނު ކޮށްފި

ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުން ހަސަން މުޣުނީ ވަކިކޮށް އެ މަގާމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ކުރީގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަރީފު މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. . މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ…

ކެޓްގެ ކައިވެންޏާ ގުޅިގެން އެންމެ އަގު ބޮޑު ހަދިޔާ ދިނީ ކުރީގެ ލޯބިވެރިން

ބޮލީވުޑުގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކައިފް އާއި ވިކީ ކޯޝުއަލްގެ ކައިވެނީގެ އުފަލުގައި އެންމެ އަގު ބޮޑު ހަދިޔާ ދީފައިވަނީ ކުރީގެ ލޯބިވެރިން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ. މި…