ދިހަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

ދިހަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށަފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ އުތުރުގެ ރަށަކުންކަމަށެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި މައްސަލައަކީ ދޮން މަންމައަކު އޭނާގެ ދޮން ދަރިއަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައެކެވެ. މި މައްސަލާގައި އަދި މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކަކީ ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމާއިއެކު ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކެއްކަމުން، މި މައްސަލާގައި އިހުމާލުވި ކުއްޖާގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން ހިއްސާކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ…