މުއްސަނދި ގައުމުތަކުންއެކަނި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހައިގެން ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިނުގަނެވޭނެ: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

ގައުމުތަކުގައި ތިބި ފަގީރުންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހޭނެ ގޮތެއް ނެތިފައި ތިއްބާ މުއްސަނދި ގައުމުތަކުން ވެކްސިންގެ ކިތަންމެ ޑޯޒެއް ޖެހިކަމުގައިވިޔަސް ކޮވިޑްގެ ބަލި މަޑުކަމުން އަރައިނުގަނެވޭނެ ކަމަށް ވޯލްޑް ހެލްތް އޯގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބެއް ކަަމށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ބުނީ މިހާރުވެސް ވެކްސިން ނުދޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑްގެ އައު ވައްތަރުތައް އުފެދެމުންދާ ކަމަށާއި އަދި ވެކްސިނެއް ނުގުޑާ ފަދަ ވައްތަރުތައްވެސް އުފެދުން ގާތް ކަމަށެވެ. މިއަދު އެ ޖަމިއްޔާއިން ވަނީ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ…

ދެކުނު އެފްރިކާއިން ދެ ފްލައިޓެއްގައި އެމްސްޓަރޑަމް އަށް ދިޔަ ގިނަ ބަޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ދެކުނު އެފްރިކާއިން ދެ ފްލައިޓެއްގައި އެމްސްޓަރޑަމް އަށް ދިޔަ ގިނަ ބަޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި 61 މީހުން…

"އޮމިކްރޮން" ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ނުރައްކާ ބޮޑު ވޭރިއަންޓެއްކަމަށް ނިންމައފި

އަލަށް ފެނިގެން އުޅޭ ކޮވިޑްގެ ވޭރިއަންޓް "އޮމިކްރޮން" އަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ނުރައްކާ ބޮޑު ވޭރިއަންޓެއްކަމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން ބުނެފައިވަނީ އޮމިކްރޮން ވޭރިއަންޓަކީ ކޮވިޑް-19…

ސެޕްޓެމްބަރު 6 ގެ ނިޔަލަށް ލަންކާ ފުރަބަންދު ކުރަން ނިންމައިފި

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށްފަހު ސްރީލަންކާ ފުރަބަންދު ކޮށްފައި އޮތް މުއްދަތު ސެޕްޓެމްބަރު 6 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ. އެގައުމުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން ފުރަބަންދު މުއްދަތު…

ލަންކާއިން ކޮވިޑް ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ހަ ހާހުން މައްޗަށް އަރައިފި

ސްރީލަންކާއިން ކޮވިޑް ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ހަ ހާހުން މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ. އެގޮތުން ރަސްމީ އިދާރާތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކާއި ހަވާލާދީ ލަންކާގެ ބައެއް ނޫންތަކުގައިވާގޮތުން މިހާތަނަށް 6،985…