ފުއްޕާމޭގެ އާލާސްކަންފުޅަކަށް ސަލްމާން ރަސްގެފާނު ފަރުވާ ހޯއްދަވަނީ

ފުއްޕާމޭގައި އިންފެކްޝަން އުފެދުމާއި ގުޅިގެން  ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ސައުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން ޢަބްދުލް އަޒީޒަށް ޖެހިވަޑައިގެންފިއެވެ. ސައުދީގެ މީޑިއާއިން ބުނެފައިވަނީ  ރަސްގެފާނު ސަލްމާނަށް ފުއްޕާމޭގެ އިންފެކްޝަނަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވަން ޖެހޭކަން އެނގިވަޑައިގެންނެވީ ގަދައަށް ހުން އައިސް ހުޅުތަކުގައި ރިއްސަން ފެށުމުން ޞިއްޙީ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް ތަހްލީލުތަކެއް ހެއްދެވުމުންނެވެ. އުމުރުފުޅުން 88 އަހަރުފުޅުގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާނުގެ ސިއްހީ ހާލަތުގެ ސަބަބުން އެ ޤައުމުގެ ވަލީއަހުދު މުޙައްމަދު ބިން ސަލްމާން ވަނީ ޖަޕާނަށް ކުރައްވަން އޮތް ހަތަރު…

އިންޑޮނޭޝިއާ: "މައުންޓް އިބޫ" ގޮވާތީ ފަރުބަދަ ކައިރި ހިސާބުތަކުގެ މީހުން ހުސްކޮށްފި

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ހަލްމަހޭރާގައި އޮންނަ އަލިފާން ފަރުބަދަ, "މައުންޓް އީބޫ" ގޮވަން ފެށުމާ ގުޅިގެން, އެ ފަރުބަދަ ކައިރި ހަތް ސަރަހައްދެއްގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް…

އިރާންގެ ވެރިކަމާ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު މުޚްބިރު ހަވާލުވެވަޑައިގެންފި

އިރާންގެ ރައީސް ޑރ އިބްރާހިމް ރައިސީ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން އެކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކުރުމަށްފަހު ވެރިކަން ނައިބް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުޚްބިރާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. އުމުރުން 69 އަހަރުގެ…

ހެލިކޮޕްޓަރު ވެއްޓުނު ހާދިސާގައި އިރާނުގެ ރައީސް ރައިސީ އަވަހާރަވެއްޖެ

އީރާނުގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ރައީސީ ދަތުރުކުރެއްވި ހެލިކޮޕްޓަރު ވެއްޓި، ރައީސީ އަވަހާރަވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ބުނެފި އެވެ. އީރާނުގެ ލޯކަލް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި…

އިމްރާން ޚާން ހައްޔަރުކުރުމުން ޕާކިސްތާނުގައި ހަމަނުޖެހުން!

ޕާކިސްތާންގެ ތެހްރީކް-އީ-އިންސާފު (ޕީޓީއައި) ޗެއާމަން އަދި ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ހައްޔަރު ކުރުމުން ޕާކިސްތާނުގައި ހަމަނުޖެހުން އިތުރުވެ އިމާރާތްތަކަށް ގެއްލުންދެމުންގެންދާ ކަމަށް އެގއުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނެފި އެވެ.…