ކަރަންޓް ލިބިއްޖެ! ބަންގްލަދޭޝްގެ 96 މިލިއަން މީހުންނަށް އަސަރުކުރި!

ގްރިޑް ފެއިލްވެ ބަންގްލަދޭޝްގެ އެކިހިސާބުތަކުން ކަރަންޓު ދިއުމުގެ ސަބަބުން އެގައުމުގެ 96 މިލިއަން މީހުންނަށް އަސަރު ކޮށްފި އެވެ. ބަންގްލަދޭޝްގެ ޕަވަރ ގްރިޑް ކޯގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރު ޔެއަކޫބް އެލާހީ ޗޯދަރީ ވިދާޅުވީ ޓްރާންސްމިޝަން ލައިނެއް އޯވަލޯޑް ވުމުން އެގައުމުގެ އަށް އިދާރީ ޑިވިޝަންގެ ތެރެއިން ހަތަރު ޑިވިޝަނުން އަންގާރަ ދުވަހު ކަރަންޓް ކެނޑުނު ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މިރޭ ގާތްގަނޑަކަށް 9 ޖެހި އިރު އެގައުމުގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ނުލިބޭ…

ރަޝިއާގެ ނޫސްވެރިޔާ މެރީނާ އޮވްސިއަނިކޯވާ

ގޭބަންދުން ފިލައިގެން ދިޔައީ ޖަވާބު ދޭންޖެހޭ މައްސަލައެއް ނެތުމުން: ރަޝިއާގެ ނޫސްވެރިޔާ

ގޭބަންދުން ފިލައިގެން ދިޔައީ ޖަވާބުދޭން ޖެހޭ މައްސަލައެއް ނެތުމުން ކަމަށާއި އޭނާއަކީ މައުސޫމު މީހެއް ކަމަށް ރަޝިއާގެ ނޫސްވެރިޔާ މެރީނާ އޮވްސިއަނިކޯވާ ބުނެފި އެވެ. މެރީނާ ވަނީ ޔޫކްރޭނުގައި…

އޭޕްރިލް މަހުން ފެށިގެން މެލޭޝިޔާގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލަނީ

އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ އެކަކުން ފެށިގެން މެލޭޝިއާގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލަން ނިންމަވާފައިވާކަމަށް އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު  އިސްމާއީލް ސަބްރީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އިއްޔެ އެކަން ހާމަކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި…

މުއްސަނދި ގައުމުތަކުންއެކަނި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހައިގެން ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިނުގަނެވޭނެ: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

ގައުމުތަކުގައި ތިބި ފަގީރުންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހޭނެ ގޮތެއް ނެތިފައި ތިއްބާ މުއްސަނދި ގައުމުތަކުން ވެކްސިންގެ ކިތަންމެ ޑޯޒެއް ޖެހިކަމުގައިވިޔަސް ކޮވިޑްގެ ބަލި މަޑުކަމުން އަރައިނުގަނެވޭނެ ކަމަށް ވޯލްޑް…

ދެކުނު އެފްރިކާއިން ދެ ފްލައިޓެއްގައި އެމްސްޓަރޑަމް އަށް ދިޔަ ގިނަ ބަޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ދެކުނު އެފްރިކާއިން ދެ ފްލައިޓެއްގައި އެމްސްޓަރޑަމް އަށް ދިޔަ ގިނަ ބަޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި 61 މީހުން…