އެސްޓީއޯއިން ތެލުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

އެސްޓީއޯއިން ތެޔޮ ވިއްކާ އަގު އަގުހެޔޮކޮށްފިއެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ މިރެއިން ފެށިގެން ޑީސަލް ލީޓަރެއް ވިއްކާނީ 13.92 ރުފިޔާއަށް ކަމަށެވެ. އަދި ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް ވިއްކާނީ 13.98 ރުފިޔާއަށް ކަމަށެވެ. ކުރިން ޑީސަލް ލީޓަރެއް ވިއްކީ 14.62 ރުފިޔާއަށް ކަމަށާއި ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް ވިއްކީ 14.33 ރުފިޔާއަށް ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުންޏެވެ. މިރޭ ގެނައި ބަދަލާއެކު ޑީސަލް ލީޓަރަކުން 0.70 ލާރި އަދި ޕެޓްރޯލް ލީޓަރަކުން 0.35 ލާރި އަގުހެޔޮ ވެފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން…

އެސްޓީއޯއިން ސިމެންތީގެ ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސޮލިއުޝަނުން ސިމެންތީގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށަައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ސާމާނު އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުން އަންނަ އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސޮލިއުޝަނުން ބުނީ…

ޑޮލަރު ލިމިޓް އަދި އިތުރުކުރެވޭކަށް ނެތް: ފިނޭންސް

ބޭރުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ޑޮލަރު ލިމިޓް އަދި އިތުރުކުރެވޭ ގޮތެއް ނެތްކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. ފިނޭންސް އިން ބުނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނށް…