ނޭހާ ބަނޑު ބޮޑެއް ނޫން، ކުޅުނީ ލަވައެއް

ނޭހާ އޭނާގެ ފިރިމީހާ އާއިއެކު
ނޭހާ އޭނާގެ ފިރިމީހާ އާއިއެކު
ބުރާސްފަތި , 24 ޑިސެމްބަރ 2020 | 22:08

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނޭހާ ކައްކަރު ބަނޑު ބޮޑުކަމަށް ދެކެވުނު ވާހަކަތަކަށް ނިމުމެއް އައިސްފި އެވެ.

ނޭހާ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ރޯހަންޕްރީތު ސިންގް އާއިއެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޮއެއްގައި ބޮޑު ބަނޑެއް އިނުމުން އޭނާ އިނީ ބަލިވެ ކަމަށްބުނެ މީޑިއާ ތަކުން ރިޕޯޓު ކުރި އެވެ. އޮކްޓޯބަރު މަހު ކައިވެނީގެ ގޮތުން ގުޅުނު ނޭހާއާއި ރޯހަން ކައިވެނި ކުރިއިރުވެސް ބަނޑު ބޮޑުކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓު ކުރި އެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ކަން ދިމާވީ އެހެންނެއް ނޫނެވެ. ނޭހާ އޭނާގެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމު ކުރި ފޮޓޯއަކީ އިއްޔެ ރިލީޒްކުރި "ހަޔާލް ރައްކާ ކަރް" ވީޑިއޯ ލަވައިގެ ތެރެއިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެކެވެ.

ނޭހާގެ އަޑުން ކިޔާފައިވާ އެ ލަވައިގެ މިޔުޒިކް ހަދާފައިވަނީ ރަޖަތު ނަގްޕާލް އެވެ. ޑައިރެކްޓު ކުރީ އަގަމް މަން އަދި އަޒީމް މަން އެވެ.

ލަވައިގެ ޕްރޮމޯޝަންގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރި ފޮޓޯ މީޑިއާގައި އިންތިހާއަށް ވައިރަލް ވުމުގެ ސަބަބުން ލަވައިގެ ވީޑިއޯ ރިލީޒްވިތާ މާގިނައިރެއް ނުވެ ޔޫޓިއުބުގައި އެލަވައަށް ވަނީ 25 މިލިއަން ވިއުޒް ލިބިފަ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން އިންޑިއާގެ މިޔުޒިކް ޗާޓުގެ އެއްވަނައަށް އެލަވަ ވަނީ އަރައިފަ އެވެ.