ހަށި ވިއްކަނިކޮށް ހައްޔަރު ކުރި ފިރިހެން މީހާ ދޫކޮށްލައި ތިން އަންހެނުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

މާލޭގެ ސްޕާއެއްގައި ހަށި ވިއްކަމުން ދަނިކޮށް ހައްޔަރުކުރި ދިވެހި ފިރިހެން މީހާ ދޫކޮށްލައި ތައިލެންޑުގެ ތިން އަންހެނުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ. ހަށި ވިއްކަމުން ދިޔަ ކަމުގެ ރިޕޯޓު ލިބުމާ ގުޅިގެން ސްޕާއެއް ރެއިޑް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ހައްޔަރުކުރި ދިވެހި ފިރިހެން މީހާއަކީ އުމުރުން 55 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. ތައިލެންޑް ތިން އަންހެނުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހުންނަކީ 30 އަހަރުގެ ދެ މީހުންނެވެ. އަނެއް މީހާގެ އުމުރަކީ 28 އަހަރެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގައި "ހަށިވިއްކުން"…