ސިޓީއަކަށް ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން ތިނަދޫ ކައުންސިލަރުން އަލުން ހުވާކޮށްފި

މިދިޔަ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ގދ. ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބަދަލުވުމުން އެ ރަށު ކައުންސިލަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި މެންބަރުން އަލުން ހުވާކޮށްފި އެވެ. ތިނަދޫ ކައުންސިލް ސިޓީ ކައުންސިލަކަށް ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން ތިނަދޫ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރާއި، ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުން ހުވައި ކުރެއްވުމާއި، ތިނަދޫ ސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން މަގާމުގެ އިގުރާރުގައި ސޮއިކޮށް ހުވާ ކުރެއްވީ ރޭ ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގަ އެވެ. އަލަށް ހުވާކުރެއްވި މެމްބަރުންނަށް ހުވާ…