ވިހި ވަނަ މަޖިލީހުގެ އެންމެ ޒުވާން މެންބަރު އަލްސަން ވެސް ޕީއެންސީއަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިންތިޚާބީ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަލްސަން އަޙްމަދު ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ. އަލްސަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެންބަރުކަމަށް ހޮވިވަޑައިގަތީ އަމިއްލަ ގޮތުން ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާއަށް ވާދަކޮށްގެންނެވެ. އަލްސަން އެންމެ ފަހުން ދާއިރާއަށް ކުރި ދަތުރުގައި އެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވަނީ އޭނާ ސަރުކާރަށް ގުޅި ވަޑައިގަތުމަށް އެދިފައެވެ. އޭނާ އަކީ 20 ވަނަ މަޖިލީހުގައި އެންމެ ހަގު މެންބަރެވެ. އަލްސަންގެ އުމުރަކީ 24 އަހަރެވެ. މިދިޔަ އޭޕްރީލް…