މަރުވީ ތިލަމާލެ ބްރިޖުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ މީހެއް: ފުލުހުން

ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ މަރުވި ބިދޭސީ މީހާއަކީ ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ މީހެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ. އިއްޔެ ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ މަރުވީ ސިނަމާލެ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ މީހެއްކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މީޑިއާއަށް ފޮނުވި މެސެޖެއްގައި ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ، މަރުވެފައިވަނީ ތިލަ މާލެ ބްރިޖުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ ބިދޭސީއެއް ކަމަށެވެ. މަރުވެފައިވަނީ އިންޑިއާ ފިރިހެނެކެވެ. މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް ބޮލަށް އެނބުރުން އަރައިގެން އޭނާ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރުވެސް މަރުވެފައިވާކަމަށް ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލާ ހަވާލާދީ އިއްޔެ…